Sveitserstilen i Norge

Vi har etter hvert avlagt det meste av landet besøk, for å ta forskjellige bygdetun i nærmere øyesyn. Det som finnes av bygninger på bygdetunet, er ofte knyttet til kommunens eller bygdas historie. Det kan ofte være viktige og betydningsfulle bygninger, slik som presteboliger, bygninger fra storgårder eller fra fattige kår som man ofte fant på husmannsplassene rundt i Norge. Men hva sier de forskjellige tidsepokene oss om byggestil og arkitektur, det er nettopp dette vi nå skal se litt på. Om man kan litt om dette tema, vil det bli langt mer interessant å ta gamle bygg og bygninger i nærmere øyesyn. På bygdetunene er det ofte satt opp utfyllende og gode opplysninger, om objektene som finnes der. Men du verden så mange spennende hus man kan finne på andre steder også, og da kommer kunnskapen jeg nå snakker om godt med. Nå skal vi bli bedre men en kjent og kjær byggestil i Norge, nemlig sveitserstilen som man finner på mang et bygdetun i Norge.

Sveitserstilen
Sveitserstilen

Sveitserstilen

Denne byggestilen er faktisk mer brukt i Norge, enn det man kanskje er klar over eller tror. Sveitserstilen kom til landet vårt, omtrent på samme tid som nasjonalromantikken blomstret i kongeriket. Vi snakker her om perioden fra slutten av 1830-tallet, og helt frem til begynnelsen av 1920-tallet – med andre ord nesten 100 år. Før sveitserstilen gjorde sitt inntog i Norge, var det vanlig at trehus skulle se ut som stein og mur. Men med sveitserstilen var det stikk motsatt, da var det et poeng og et særpreg med byggestilen at treverket måtte fremheves.

Opprinnelse helt fra 1850-tallet

De husene vi i dag ser som er bygget i sveitserstil, har hovedsakelig fått sitt preg og utforming etter 1850-årene. Det er ikke til å legge skjul på at dette er en flott og estetisk byggestil, som mange av oss lett kan like.

Jernbanestasjoner

Det finnes nok ikke mange jernbanestasjoner på norske bygdetun, men jeg kan ikke utelukke at steder og kommuner med jernbanehistorie knyttet til seg – ikke har tatt vare på slike bygg. Sveitserstilen kom for full maskin til Norge, i en tid hvor nettopp jernbanen var i full utbygging flere steder i landet. Det ble derfor bygget mange jernbanestasjoner i denne stilen, og mange av disse finnes faktisk den dag i dag. Et eksempel på dette er Kjelsås stasjon nord i Oslo, som er en stasjon langs Gjøvikbanen. En annen stasjon som kom omtrent på samme tiden, er Askim stasjon i Østfold.

Inspirasjon fra Alpene
Inspirasjon fra Alpene

Inspirasjon fra Alpene

Navnet på denne byggestilen avslører nok hvor den kommer fra, og det var trehusene i landene rundt Alpene som altså var inspirasjonskilden. Mange norske arkitekter valgte å utdanne seg i Tyskland, og dette smittet så klart over på hvordan man bygde hus i Norge men også resten av den nordlige delen av Europa. Nasjonalromantikken som jeg nevnte innledningsvis, rådet ikke bare innen arkitekturen. Malerkunsten var også sterkt påvirket og preget av nasjonalromantikken, og det finnes jo en rekke kjente malerier fra denne tiden. Jeg håper at dere nå vet litt mer om sveitserstilen, og vi skal jobbe videre med andre byggestiler om ikke lenge.