Grytøy Bygdetun

Det å besøke gamle steder er noe som vekker min interesse. Jeg vet ikke hvor mange bygdetun jeg har vært innom, men det begynner å bli en god del. Tidligere hadde jeg faktisk et bygdetun, som en av mine aller nærmeste naboer. Det var forskjellige arrangement, som historielaget arrangerte. Om det ikke skjedde noe hver helg, var det i alle fall ganske så travelt program året gjennom. Rundt juletider var det julemarked, med salg av julebakst og potensielle julegaver. Midtsommer var jo rømmegrøten på plass, og det var ikke Toro sin posevariant man fikk servert. Ikke rent sjelden, var det foredrag om bygdas historie. Jeg må si at dette, er noe jeg har sansen for og tiltaler meg. Bygdetun kan ha så mangt av historie og bakgrunn, dette bygdetunet jeg her snakker om-var en gammel prestegård. Men la oss se litt på historien, til en håndfull slike steder.

Grytøy Bygdetun

Stedet ble fredet allerede i 1942, altså i begynnelsen av krigen. Det er ikke noe lite bygdetun vi finner på Grytøy, det er faktisk et av de største vi finner i den nordlige landsdelen. Grytøy ligger i Troms fylke, og har mer enn tretusen gjenstander som er registrert i sine samlinger.

Atmosfære av en svunnen tid

Atmosfære av en svunnen tid

Stedet består av seks flotte, og historierike bygninger. Det er lett å kjenne på atmosfæren, som naturlig siger inne over deg inne på Grytøy Bygdetun. Den gamle atmosfæren, fra den gangen kystkulturen var en ganske annen enn vi har i dagens travle og moderne samfunn. Dette er verdt å oppleve, og det er slik det skal være når man oppsøker gamle steder. Man kjenner på historien som sitter i veggene, og hodet begynner å jobbe for å skru tiden tilbake. Hvordan var det her i gamle dager? Hva har skjedd nettopp på dette stedet?

Grytøy Bygdetuns Venner

Det er en gjeng med iherdige og dyktige mennesker, vi finner i venneforeningen. Slik er det ofte med steder som Grytøy Bygdetun, det ville ikke være mulig med drift om man ikke hadde ildsjeler bak det hele. De kan svare på det meste, hva angår historien som stedet står for. Det er også mulighet for medlemskap, om man ønsker å støtte opp om arbeidet deres.

26 rom i hovedbygningen

Det er med andre ord ikke noe småbruk vi her snakker om, og en del av rommene er møblert slik som de var for langt tilbake i tid. Det er vel dette man kan kalle, for et levende museum i ordets rette forstand.

Nordlandsbåter og jordbruksredskaper

Ja det finnes så mangt ute på Grytøy Bygdetun, stabbur, låve og stabbur bare for å nevne noe. Hvordan var redskapen som man benyttet, og hva med å ta en tur til naustet for å se på de gamle nordlandsbåtene. Bygdetunet ble offisielt åpnet i juni 1969, dette skjedde under Festspillene i Nord-Norge dette året.

Bygget i 1770

Hovedbygget ble første gang satt opp i 1770, og drøye 50 år senere kom det et tilbygg i 1824. Hans Andreas Pedersen, var mannen bak det første bygget på Grytøy. Det var sønnen til Hans Andreas, som senere satte opp tilbygget. Familien Pedersen hadde gården i sitt eie i all tid, og deres leveveier var fiske og jordbruk.