Bygdetun i Østfold

Det finnes ganske mange forskjellige bygdetun rundt omkring i Norge. De aller fleste tilhører forskjellige museum. Det er ulike måter å forklare hva et bygdetun er for noe. Noen sier at det er en samling hus med historisk bygninger fra lokalmiljøet samlet på et sted. Noen andre sier at det er et sted hvor et museum også viser ute ting de har i sitt repertoar. Men uansett om det er det eller det så skal jeg ta for meg bygdetun på forskjellige steder i Norge. Finner jeg noen som også ligger utenfor landets grenser så kan det hende jeg tar med dem også for å få litt «avbrekk» eller sammenlikninger. Vi får se litt hva som kommer frem i tiden som kommer.

Berg Bygdetun

Det er mange museer i Østfold, og det finnes flere bygdetun. Et av de heter berg Bygdetun og er lokalisert i Tistedalen i Halden. For de som er lokalkjent så ligger det på vollene der det heter Veden Skanse. Det ble etablert der allerede bare to år etter at krigen var over – altså i 1947.

Mange av disse tunene forsøker å være så oppdatert at det er mulig å benytte de i det daglige livet. Skoler er for eksempel ofte på slike plasser med ulike klasser for å ha ulike aktivitetsdager. På slike aktivitetsdager blir det da lagt inn at skolebarna får prøve seg på å lage ulike ting på den måten de gjorde i gamle dager. I den tiden som nettopp tunet er fra. På Berg Bygdetun får de prøve hvordan det er å steke i en ekte gruve, de får teste ut hvordan det er å kjerne smør, de tester ut spinning (ikke spinning på sykkel men med ull), plantefarving og karding.

På denne måten blir bygdetunet en interessant plass for mange og de kommer tilbake både med klasser og kanskje med foreldre eller med sine barn etter en del år.

Rygge

Litt lenger inn i Østfold fylke ligger Rygge kommune og der finnes det enda et bygdetun. Rygge Museum eller bygdetunet i Rygge er bygd med og rundt lokalt kulturlandskap og kulturminner. Det er den flotte middelalderske kirken i Rygge som er tunets hovedattraksjon. Og tett innpå er det flere ting å se på her også. Totalt er det seks forskjellige bygninger som er med under Rygge Museum. I tillegg til kirken og hovedbygningen så er det et forsvarsmuseum som er i et stabbur, det er Grønvoldsmia, Lybystua, Rørhuset og Tollefsrødstabburet. Rørhuset skal være den eldste bygningen som er i Rygge. Der skal tømmeret det huset ble bygd av den gangen ha blitt tatt ut for over 300 år siden. Huset ble for bare noen få år siden flyttet fra Røhr og til bygdetunet i Rygge. Et stort prosjekt for et lite museum.

Rygge

Lybystua kommer som navnet tilsier – for de som er litt lokalkjent fra Lyby. Dette er et bryggerhus og i dag er det en bakerovn inne i huset som de ofte benytter når det er arrangementer på Rygge Museum. Da går det i ferskt brød, sveller og lefser.