Bygdetun i Nordland

Kjedelig å holde seg stille og rolig og bare ta det som finnes rett rundt der du er. Dermed hopper jeg nordover igjen og havner i Nordland. Nesten ti mil sydvest for Mosjøen finner jeg Hattfjelldal kommune som ligger rett nord for Unkervatnet og vi begynner drastisk å nærme oss grensen inn til «søta bror». Cirka tjue kilometer og vi er over i nabolandet. Men tilbake i Hattfjelldal finner jeg bygdetunet Kolbeintunet i Varntresk. En forholdsvis ny plass, men ikke mindre full av historie i dag på grunn av iherdig innsats av flere lokale.

Kolbeintunet i Varntresk

Bygdetunet her ble etablert så sent som i årene fra 1980 og frem til OL året 1994. Totalt er det satt opp åtte bygninger hvorav seks av ligger direkte på tunet mens de to siste ligger i umiddelbar nærhet. Poenget med å etablere dette bygdetunet er jo å vise historikk fra lokale områder. Det er både hus fra landbruk, fra samisk og det er samlet inn en stor mengde gjenstander som blir etter hvert utstilt i de forskjellige bygningene. Bygdetunet er i dag det eneste i sitt slag som har bevart så mye historikk om bygdene som lå rundt Røssvatnet – altså en liten bit nord for kommunen. Kolbeintunet som stedet heter er lagd slik at det er brukervennlig og mye aktiviteter spesielt sommerstid. Vi snakker om omvisninger, faste kafe dager og annet program. Julen er også en aktiv tid for tunet.

bygningene

Bygningene spenner seg fra tidlig 1700 tallet og til å ha blitt bygd på stedet rett før årtusen skiftet. Ingen av bygningene er originalt fra stedet de står i dag, bortsett fra utedoen som er bygd og konstruert i gammel stil på stedet. Det er bygninger både fra bufolk bosetninger, men det er også bygninger som har rot i  de samiske.

De forskjellige bygningene er to ulike stuer, et bygg som heter Tåmåsburet, og et bygg som heter Finnburet, den omtalte utedoen, et bygg som har navnet Køta og de to bygningene som ligger litt utenfor selve tunet er Kvernhuset og Bentli-lao.

Fauske

En bit lenger nord i fylket finner vi Fauske og der igjen Fauske bygdetun. Dette bygdetunet består også av en samling gamle bygninger. Inne i bygningene er det også samlet mange historiske gjenstander som har en viss tilhørighet til de forskjellige husene. Ikke at gjenstandene tilhører husene direkte, men kommer fra liknende sammenhenger i historien eller så nær som mulig. Tunet består av åtte ulike bygninger. På selve tunet står et stabbur, et eldhus, en låve, Knurvikhuset og Leivsethuset. Og litt ned mot vannet finnes det et naust, et sjøhus og et båthus.

Fauske

De gjenstandene som finnes er i hovedsak gjenstander fra landbruk og fikse, samt husflid og annet ting fra hus. En spesiell ting som finnes her er flere av de eldste telegraf- og telefonapparatene som finnes. Det er snakk om en L.M. Ericsson & Co fra 1880. I den delen som er museum finnes det også en stor del tekstiler som stammer fra 1800 og fremover til en bit før andre verdenskrig.