Bergen og noen tun i Hordaland

Bergen og noen tun i Hordaland

Dette fylket, som nå er en del av Vestland fylke er svært rikt på kulturminner og naturlandskap og har den nest største byen i Norge som sitt hovedsete. Grunnet sin historie og natur, er det et svært populært område for turister, både de som kommer fra alle Norges kanter, men også utenlandske. Jeg har utforsket litt og kommet frem til at Bergen i seg selv er et svært innholdsrik historisk og kulturby, men at det også finnes bygdetun i området her som absolutt er verdt et besøk, nettopp for å oppleve og lære mer om historie og kultur til denne vestlige delen av landet. Jeg vil trekke frem klyngetun Agatunet og Havretunet og si litt om dem, så får jeg ta meg en tur dit forhåpentligvis om ikke så lenge.

Bergen

Det som kjennetegner Bergen er Bryggen i Bergen, som står på UNESCOs verdensarv liste. Den finner du innerst i Byfjorden og i dag består den av 61 karakteristiske og fredede bygg gjenoppbygd på begynnelsen av 1700-tallet, etter at storbrannen ødela de opprinnelige. Fra før brannen befant Det tyske kontor seg her og Bryggen var et senter for all handelsvirksomhet, mens i dag så finner man en stor variasjon av brukstyper i disse byggene. De trange smågatene, som de du finner i Gamle Bergen, minner om en tilbakelagt tid og gir byen et særpreg. Stadsporten fra 1600 tallet symboliserer den gamle porten inn til byen hvor man måtte betale toll på varer. Noen andre historiske bygg er Damsgård hovedgård, Rosenkrantztårnet, Bergens festning og mange, mange flere.

Agatunet

Agatunet

Dette gamle klyngetunet var en av Hardangers største i middelalderen og utgravde spor vitner i dag om den lange historien. Det er litt uklart hva navnet betyr og hvor det kommer fra, men mange mener at age betyr respekt. Agatunet var en stormannsgård mot slutten av 1200-tallet, men eierskapet har senere blitt delt opp mellom mange arvtakere. Fra midten av dette århundret stammer det eldste gjenværende bygget, Lagmannstova, bygget av tømmer over murkjeller. Alle bygg som står i dag er originale, altså ingen gamle hus fra andre steder har blitt lagt til her. I dag er dette et museum, hvor utstillingene forteller om fortiden og det er mulig både å se historiske bilder av tunet, men også masse redskaper som ble brukt fra gammelt av.

Havretunet

Historisk sett svært viktig tun, som ble fredet i 1998. Det er uvisst når det ble til, men man finner her et steingjerde som er fra år 300. Det er også mange bygg her fra Middelalderen, som stabburet Guleksbua, som antas å stamme fra 1160 og er Norges eldste verdslige hus. Siden den tiden har det skjedd mye på gården, ved at andre gårder har blitt lagt til for så å bli delt, først i to, så fire, åtte og senest ni bruk. På det meste, altså på begynnelsen av 1900-tallet bodde det 60 mennesker i Havretunet, også omtalt som Havråtunet. Navnet stammer sannsynligvis fra gamle navn på bukk og elv, dvs. hafr og å. I dag kan man få en omvisning på tunet og lære om gammel matproduksjon, jordressurser, menneskekunnskap og samspill mellom disse.