Å lære ved å gjere

Vi i Stiftinga Sunnmøre Museum set aktivitetar og deltaking svært høgt. «Å lære ved å gjere» er derfor ei viktig rettleing i vårt arbeid med å formidle den sunnmørske historia til barn og unge.

Gjennom praktiske oppgåver formidles kjennskap til fortida gjennom vektlegging av sansar og bruk av konkretar som til dømes replikaer, gjenstander, ulike handverksteknikkar,  mat i grua, Formidlinga gjev rom får å gjere seg erfaringar om korleis livet kan ha vore på Sunnmøre i tidlegare tider.

Ta kontakt med oss for meir informasjon og tilbod!