Leige av lokale

Ynskjer de ei historisk ramme rundt markeringar som åremålsdagar, dåp, bryllaup, vennelag eller samling for dykkar tilsette eller kundar? Volda Bygdetun har lokale til leige

Kornbergstova:    25 personar
Løda:                      40 personar
Joplassen:          20 personar

Kontakt oss for nærare informasjon om tilbodet.


« Go back